WPML not installed and activated.

Wyzwania

WALKA Z EMOCJAMI MOŻE MIEĆ WPŁYW NA ZDROWIE FIZYCZNE

Według systemu tradycjnej medycyny tybetańskiej lepsze samopoczucie i szczęście są podtrzymywane przez stan umysłu, który wspiera zdrowie emocjonalne, komfort fizyczny i pozytywne myślenie. Cechy te zapewniają ogromny pożytek w postaci wewnętrznego spokoju i harmonijnego życia. Dlatego, jeśli nasz umysł i doświadczane emocje są w złym stanie, kierowanie się IGNORANCJĄ oraz nienawiścią, przywiązaniem, pomieszaniem i rozdrażnieniem może wpłynąć na ogólne zdrowie. System tradycyjnej medycyny tybetańskiej jest niezwykle pomocny we wprowadzeniu i utrzymaniu właściwej diety, opieki zdrowotnej, higieny, pozytywnego myślenia, zdrowego trybu życia, w zapobieganiu i leczeniu chorób, uspokojeniu umysłu i zapewnieniu wewnętrznego spokoju. Wszystkie te cechy są bardzo ważne, ale inicjatywa musi wyjść od konkretnego człowieka.

ZDROWIE FIZYCZNE MA WPŁYW NA ZDROWIE PSYCHICZNE

System tradycyjnej medycyny tybetańskiej jest wyjątkową nauką, aortą starożytnej wiedzy i mądrości Tybetu, która uczy nas jak stworzyć trwałe dobre zdrowie, a także jak zachować zdrowe praktyki, rozwijać pozytywne myślenie jako formę harmonii umysłu, a także odpowiedzialność za budowanie wewnętrznej siły i samodyscypliny. Umysł wytwarza emocje, które zbyt często przeciążone są skomplikowanymi rozwiązaniami. Główna przyczyna choroby leży w destruktywnych myślach i zaburzeniach emocjonalnych. Radzenie sobie z mentalnymi i emocjonalnymi problemami może być trudne. Dlatego celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, które powstrzymują negatywne myślenie i zachowują zdrowie przez równowagę.

NAUKOWE ZROZUMIENIE NATURY I RZECZYWISTOŚCI: PODSTAWA WSPÓŁZALEŻNYCH ZWIĄZKÓW

Ludzki umysł i nasze emocje mogą tworzyć silne, negatywne sposoby myślenia, które z kolei mogą wywoływać tak wiele problemów w życiu.

Konieczne jest stworzenie zdrowych zwyczajów postępowania, ponieważ nowoczesna cywilizacja skupia się na sukcesie w biznesie, gromadzeniu dóbr materialnych i konsumpcjonizmie, które nierzadko stoją w sprzeczności ze zdrowym trybem życia. W takim środowisku tradycyjne wartości szczęśliwego życia rodzinnego i związków budowanych na wzajemnym zrozumieniu mogą wydawać się przestarzałe i ekscentryczne.

Wyzwanie polega na tym w jaki sposób budować rozwój człowieka, aby odzwierciedlał tybetańską mądrość równowagi i współzależności. Te współzależne związki można obserwować w skali kosmicznej na przykładzie wszechświata i naszej planety Ziemi, w ludzkich społecznościach oraz w fizjologii każdej żywej istoty. Jest niezwykle ważne, aby podchodzić do życia w sposób inteligentny, by wiedzieć co należy robić, aby je ulepszyć oraz jakimi wartościami się kierować. Życie ludzkie jest cenne; powinniśmy zrobić co w naszej mocy, by wykorzystać je do rozwoju wewnętrznego potencjału i kultywowania zdrowego trybu życia, aby cieszyć się długim życiem, które może przynieść pożytek innym.

System tradycyjnej medycyny tybetańskiej jest systemem holistycznym, skupiającym się na współzależnych związkach, które wspierają integrację ludzkiego ciała, umysłu i emocji dla ogólnego dobrego zdrowia.

System tradycyjnej medycyny tybetańskiej to zaufana sieć edukująca pacjentów na temat metod tradycyjnej medycyny tybetańskiej, dostarczająca jednocześnie porad co do zdrowia i życia, jak choćby odnośnie znajdowania lepszych rozwiązań zaburzeń emocjonalnych lub zapewniania pełnego leczenia z całkowitą opieką dla pacjentów. Ochrona i rozwijanie tych praktyk zdrowotnych to etyczny obowiązek każdego lekarza tybetańskiego.

System tradycyjnej medycyny tybetańskiej bierze pod uwagę bliski związek między mentalnym a fizycznym zdrowiem pacjentów.

POŻYTKI I SUKCESY SYSTEMU TRADYCYJNEJ MEDYCYNY TYBETAŃSKIEJ

23 grudnia 2007 roku podczas ceremonii, której przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski z urzędu prezydenta miasta Warszawy, Dr Ven. Tenzin Jangchub został pierwszym tybetańskim mnichem i tybetańskim lekarzem, który uzyskał polskie obywatelstwo. Doktorowi Jangchubowi wiele uwagi poświęciły polskie kanały telewizyjne i inne media, jako modelowemu obywatelowi, którego dobra praca przez szereg lat pomogła tysiącom Polaków, przede wszystkim dzięki skutecznemu stosowaniu przez niego MEDYCYNY TYBETAŃSKIEJ w leczeniu pacjentów z rozmaitych środowisk.

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ DALAJLAMA POBŁOGOSŁAWIŁ, UZNAJE I WSPIERA INSTYTUT

Jego Świątobliwość Dalajlama przybył do Warszawy w ramach swojej CZWARTEJ wizyty w Polsce.

27 lipca 2009 roku Jego Świątobliwość Wielki XIV Dalajlama pobłogosławił i otworzył TRADYCYJNĄ TYBETAŃSKĄ KLINIKĘ ZIOŁOLECZNICTWA, na zaproszenie Dr Ven. TENZINA JANGCHUBA, dawnego studenta mieszczącego się w Dharamsali TYBETAŃSKIEGO INSTYTUTU MEDYCYNY I ASTROLOGII.

KONFERENCJA DOTYCZĄCA PODEJŚCIA DO PACJENTÓW W TYBETAŃSKIEJ I EUROPEJSKIEJ TRADYCJI – 27 LIPCA 2009, PRZESŁANIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI DALAJLAMY

Po błogosławieństwie i mowie inauguracyjnej Jego Świątobliwości Dalajlamy odbyła się konferencja dotycząca PODEJŚCIA DO PACJENTÓW W TYBETAŃSKIEJ I EUROPEJSKIEJ TRADYCJI, w której udział wzięli znamienici goście w dziedzinie medycyny, w tym pan Paweł Trzciński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komunikacji Zdrowotnej oraz Dr Konstanty Radziwiłł, Prezez Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jego Świątobliwość Dalajlama zachęca zarówno tybetańską jak i europejską tradycję do badania siły współczucia i jego ogromnego potencjału przy rozwiązywaniu fundamentalnych problemów świata.

WSPANIAŁY DAR JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI DALAJLAMY: PORADY DLA KONFERENCJI I DLA ŚWIATA

Autentyczne współczucie nie opiera się na naszych projekcjach i oczekiwaniach, ale raczej na prawach innych osób, niezależnie od tego czy są to nasi bliscy przyjaciele czy wrogowie. Dopóki druga osoba pragnie zdrowia, szczęścia i pokoju oraz pragnie przezwyciężyć cierpienie, wówczas na tej podstawie rozwijamy autentyczną troskę o wewnętrzny spokój tej osoby, jej szczęście i zdrowie. Jeśli chcesz, by inni byli zdrowi, szczęśliwi i spokojni: PRAKTYKUJ WSPÓŁCZUCIE. Jeśli chcesz mieć wewnętrzną siłę: PRAKTYKUJ WSPÓŁCZUCIE. Jeśli chcesz być dobrym lekarzem i pomagać swoim pacjentom: PRAKTYKUJ WSPÓŁCZUCIE.

Rada Jego Świątobliwości dla zarówno tybetańskiej jak i europejskiej tradycji to zawsze posiadać altruistyczny umysł i ludzkie uczucia, by leczyć pacjentów bardziej skutecznie.

Jest to główny temat Jego nauk i podstawa Jego ogromnej popularności. System tradycyjnej medycyny tybetańskiej odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu naukowej obietnicy MEDYCYNY TYBETAŃSKIEJ, która odnosi sukcesy pomagając wielu ludziom na całym świecie.

Ponadto, według systemu tradycyjnej medycyny tybetańskiej wszelkie cierpienie i choroby są postrzegane jako brak równowagi, nie jedynie w fizycznym organizmie, ale także w sferze mentalnej i emocjonalnej. System tradycyjnej medycyny tybetańskiej korzysta z metod odzyskiwania i utrzymywania równowagi w życiu człowieka za pomocą odpowiedniej diety, postępowania, lekarstw i terapii. Dodatkowo, kierujemy się GPS-em naszego umysłu i emocji, rozumiejąc jak system emocji działa. Podstawowy system medyczny jest wciąż wzbogacany praktycznymi odkryciami doświadczonych lekarzy tybetańskich, którzy korzystają z niego od ponad tysiąca lat.

Jako Instytut mamy nadzieję, że tybetańskie metody leczenia, diagnozowania i usuwania problemów zdrowotnych przyniosą pożytek, który przyczyni się do poprawy materialnej sfery życia na świecie.

Bez błogosławieństwa i moralnego przewodnictwa Jego Świątobliwości Dalajlamy nie byłoby możliwe przygotowanie wszystkiego na najwyższym europejskim standardzie. Wszystkie wymogi, prawne i inne, zostały spełnione co do jednego.

Ponadto, każdy profesjonalista potrzebuje szczęścia, zasad moralnych, inteligencji, edukacji, integralności, dobrego serca, współczucia, życzliwości i ochrony.

Podstawy INSTYTUTU TRADYCYJNEJ MEDYCYNY TYBETAŃSKIEJ SP. Z O.O. zbudowane zostały na błogosławieństwie Jego Świątobliwości Dalajlamy, który otworzył nasz Instytut, by bezpośrednio przynosił pożytek tym, którzy potrzebują tego systemu.

Wedle naszego rozumienia, profesjonalna medycyna tybetańska przynosi nadzieję tym, którzy potrzebują i szukają pomocy. Inspiruje ludzi na całym świecie do poszukiwania nowej ścieżki życia, wprowadzając ich w zdrowe i duchowo spełnione życie. Praktykowanie medycyny tybetańskiej i pozostawanie wiernymi naszej misji i inspirującym ideom Jego Świątobliwości Dalajlamy Tybetu jest i zawsze będzie naszym najwyższym celem.

System tradycyjnej medycyny tybetańskiej jest głęboko zakorzeniony w szacunku dla podstawowych potrzeb każdego z nas i akceptacji naturalnych ograniczeń w ramach środowiska. Tego rodzaju odpowiedzialne podejście jest niezbędne w praktyce medycyny tybetańskiej.

Medycyna tybetańska jest istotnym narzędziem pogłębiania naszego zrozumienia umysłu i emocji, jednocześnie redukując ludzkie cierpienie i wzmacniając dobre samopoczucie.

DR KONSTATNY RADZIWIŁŁ, PREZES NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

I. PRZYSIĘGA LEKARZA

Z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mentorów przyjmuję tytuł Doktora Nauk Medycznych, który jest mi nadany i w pełni świadomy obowiązków jakie się z nim wiążą, przysięgam:

– służyć życiu i zdrowiu moich bliźnich;

– wedle mej najlepszej wiedzy przynosić ulgę w cierpieniach, zapobiegać chorobom i nieść pomoc niezależnie od ich rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych, statusu materialnego itd., mając na uwadze jako mój jedyny cel ich dobro i okazując im właściwy szacunek;

– nie nadużywać ich zaufania i zachować poufność nawet po śmierci pacjenta;

– ciągle pogłębiać mą wiedzę medyczną i przedstawić reprezentantom medycznej profesji wszystko, co zdołam wynaleźć lub rozwinąć.

 

II. KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ

Zasady etyki lekarskiej stanowią część powszechnych norm etycznych.

Zasady te zobowiązują lekarza do przestrzegania praw człowieka i do obrony godności zawodu lekarza.

Lekarz jest powołany do ochrony ludzkiego życia i zdrowia, zapobiegania chorobom, leczenia chorych i przynoszenia ulgi w cierpieniu; lekarz nie może używać wiedzy medycznej do działań sprzecznych z tym powołaniem.

Nadrzędnym etycznym nakazem jest dla lekarza dobro pacjenta.

Mechanizmy rynkowe, presja społeczna i wymogi administracyjne nie zwalniają lekarza z obowiązku przestrzegania tej zasady.

Lekarz powinien odnosić się do pacjenta z życzliwością, wrażliwością i szanować jego osobistą godność, prawo do intymności i prywatności.

Stosunki między pacjentem a lekarzem powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu; dlatego też pacjent powinien mieć prawo wybrać swojego lekarza.

Lekarz powinien przedsięwziąć każdy wysiłek, aby zapewnić pacjentowi ludzką i godną opiekę w czasie zbliżającej się śmierci. Lekarz powinien dążyć do przynoszenia ulgi nieuleczalnie chorym pacjentom do samego końca i, jeśli to możliwe, zapewnić odpowiednią jakość ich kończącemu się życiu.

Lekarzowi nie wolno dokonać zabiegu eutanazji ani wspomagać pacjenta w popełnieniu samobójstwa.

Lekarz powinien traktować proces przekazywania ludzkiego życia z najwyższą odpowiedzialnością.

Gdy podejmuje się opieki medycznej nad ciężarną kobietą, lekarz jest również odpowiedzialny za zdrowie i życie dziecka. Dlatego też jest obowiązkiem lekarza poczynienie wszelkich wysiłków w celu zachowania zdrowia i życia dziecka, także zanim się narodzi.

Lekarz nie może uczestniczyć w procedurach klonowania ludzi dla celów reprodukcyjnych i terapeutycznych.

Jest obowiązkiem wszystkich lekarzy ciągłe odświeżanie i powiększanie ich zawodowej wiedzy, a także dzielenie się nią ze współpracownikami.

Lekarz buduje swoją zawodową opinię jedynie na bazie rezultatów swojej pracy; dlatego zabroniona jest wszelka autoreklama.

Lekarz nie powinien dawać zgody na wykorzystywanie jego wizerunku do celów komercyjnych.

Lekarzowi nie wolno odmówić udzielenia pomocy w sytuacjach, gdy pacjent nie może otrzymać natychmiastowej pomocy od instytucji do tego celu powołanych.

Obowiązkiem lekarza jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, władz i indywidualnych pacjentów na znaczenie ochrony zdrowia i na zagrożenia środowiskowe. Lekarzowi nie wolno promować niezdrowych postaw, także poza profesjonalną pracą.

PRZESŁANIE DR VEN. TENZINA JANGCHUBA

Były student i absolwent Tybetańskiego Instytutu Medycyny i Astrologii, lekarz medycyny tybetańskiej, Czcigodny Tenzin Jangchub chciałby przekazać słowa wdzięczności Jego Świątobliwości XIV Dalajlamie Tybetu i Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za ich przewodnictwo i pomoc.

„Dzięki błogosławieństwu, moralnemu przewodnictwu, naukom i wsparciu mojego rdzennego nauczyciela, Jego Świątobliwości, możliwe stało się przedsięwzięcie tej długiej podróży – z siedziby Jego Świątobliwości Dalajlamy w Dharamsali, gdzie ukończyłem studia medycyny tybetańskiej w Tybetańskim Instytucie Medycyny i Astrologii, a następnie odbyłem praktykę pod okiem doktora Jesiego Dondena, byłego osobistego lekarza Jego Świątobliwości Dalajlamy w jego klinice – do Polski, na prośbę moich przyjaciół i pacjentów, by podjąć pracę dla dobra i pożytku moich polskich braci i sióstr jako lekarz tradycyjnej medycyny tybetańskiej.

Moja podróż do Polski piętnaście lat temu i mój pobyt i służba tu w Polsce okazały się być właściwą decyzją. Jestem bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że mogę być tu w Polsce. Ostatnie dziesięć lat ciężkiej i trudnej pracy wśród Polaków były pełne wyzwań, ale szczęśliwe i uwieńczone sukcesem, a ja odkryłem w sobie szczere uznanie dla polskiej historii oraz siły i charakteru Polaków. Świadomość tę noszę w swym sercu i teraz lepiej niż kiedykolwiek wcześniej rozumiem, że Warszawa jest szczególnym miejscem dla dialogu między kulturami i religiami. Jest to również miejsce dialogu o prawach człowieka i pokoju. Mam w sobie szczery szacunek dla Polski i dla moich polskich braci i sióstr.

Jestem pewny, że praktyka tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego będzie dobrze służyć Polakom, ponieważ wszędzie na świecie zaczynamy doceniać i lepiej rozumieć związek między umysłem, a ciałem i jego witalnością. Dobre zdrowie i równowagę można osiągnąć, gdy ludzie nauczą się tego niezwykle ważnego połączenia. Nadal będę poświęcał mój czas, wysiłki i energię nauczaniu, prowadzeniu i zapewnianiu moralnego wsparcia i pełnej współczucia pomocy mojemu otoczeniu. Mam również ogromną nadzieję, że dostanę szansę stanięcia na czele forum, które będzie integrować wschodnie i zachodnie systemy opieki zdrowotnej oraz, że będę mógł być tego orędownikiem i konsultantem.

Nasza klinika działa według zasad tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego, a także w zgodzie z polskim prawem i przepisami, a ja głęboko wierzę w to, że dzięki błogosławieństwu i moralnemu przewodnictwu Jego Świątobliwości Dalajlamy i z pomocą polskiego Rządu nasza klinika będzie świadczyć najwyższy standard usług.

Chciałbym szczególnie podziękować polskim władzom państwowym i lokalnym, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, kierownikowi Departamentu Badań Instytutu Roślin Leczniczych oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali nasze działania przy rejestrowaniu naszej Tradycyjnej Tybetańskiej Kliniki Ziołolecznictwa oraz rejestracji tradycyjnych tybetańskich ziołowych suplementów diety w Polsce.

Nie mógłbym praktykować tradycyjnego systemu medycyny tybetańskiej i promować kultury tybetańskiej bez wsparcia polskiego Rządu, który nadał mi polskie obywatelstwo. Wyrażam też wielką wdzięczność wszystkim moim polskim współpracownikom, zwolennikom, przyjaciołom i pacjentom.

Kiedy w 2005 roku, po założeniu mojej firmy w Polsce, udałem się do Dharamsali, gdzie Jego Świątobliwość udzielił mi prywatnej audiencji, otrzymałem od niego wiele cennych rad i na zakończenie powiedział do mnie: ‘Nie przywoź pieniędzy z Polski do Indii. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, by pomagać Polakom’. Zrobię, co będę mógł, by podążać za tą podstawową radą przez całe moje życie.”

Modlitwy

„Eliminować nie tylko ból choroby, ale także pomagać w przezwyciężaniu wielkiej wewnętrznej choroby przywiązania, gniewu i otępienia, które wywodzą się z niewiedzy, podstawowej przyczyny wszelkiego cierpienia.” – Budda Medycyny

„Tak długo, jak trwać będzie przestrzeń i jak długo pozostaną czujące istoty, obym i ja trwał, by rozpraszać nieszczęścia świata.” – Siantidewa

„O! Awalokiteśwaro, Tenzinie Gjatso, źródło dobra i radości w śnieżnej krainie Tybetu, obyś żył do końca cyklicznej egzystencji.” – Sześć milionów Tybetańczyków

PAN PAWEŁ TRZCIŃSKI, PREZES POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOMUNIKACJI ZDROWOTNEJ

Mowa inauguracyjna na Konferencji dotyczącej stosunku do pacjenta w tybetańskiej i europejskiej tradycji. Konferencja zakończyła się wyrażeniem wdzięczności Jego Świątobliwości Dalajlamie, dr Radziwiłłowi i podziękowaniem wszystkim uczestnikom. Spotkanie było udane i zostało zakończone.

ZGODA PRAWNA

Szczególne podziękowania polskiemu Rządowi, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, kierownikowi Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich za wsparcie przy rejestrowaniu naszej Tradycyjnej Tybetańskiej Kliniki Ziołolecznictwa Sp. z o.o., tradycyjnej tybetańskiej medycyny ziołowej oraz rejestracji tradycyjnych tybetańskich ziołowych suplementów diety w Polsce.

Instytut Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej również uzyskał nieograniczoną zgodę na ustanowienie MEDYCYNY TYBETAŃSKIEJ pełnoprawnym znakiem firmowym w Polsce i Unii Europejskiej.

WDZIĘCZNOŚĆ I WYRAŻENIE PODZIĘKOWAŃ

Podziękowania kierujemy także do wszystkich życzliwych i serdecznych osób, naszych pacjentów, przyjaciół i pracowników. Ich sympatia i szczere wsparcie są dla nas zarówno ugruntowaniem, jak i wielką zachętą we wszystkich naszych działaniach.

ZAKOŃCZENIE

Jakimikolwiek osiągnięciami w praktykowaniu systemu tradycyjnej medycyny tybetańskiej może poszczycić się nasz Instytut, są one całkowicie wynikiem wysiłków dokonanych przez Jego Świątobliwość Dalajlamę.

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.