WPML not installed and activated.

Budda Medycyny

Znaczenie Buddy Medycyny w tradycyjnym tybetańskim systemie medycznym

 

Ludzie prowadzą dziś bardzo zabiegane życie. Nie są w stanie zakończyć wszystkich przedsięwzięć w ciągu jednego dnia, gdyż każdy wypełniony jest wyzwaniami: zobowiązaniami, spotkaniami, pracą, problemami finansowymi, tarciami w rodzinie i problemami z nauką. Taki styl życia przynosi zmartwienia, gniew, napięcie, stres i bezsenność. Wiele z tych problemów wynika także z niewłaściwej diety, złego postępowania, niesprzyjających warunków środowiska, stresu, szkodliwych emocji i lęku.

medicine_buddhaweb

Niezależnie od naszego poziomu wykształcenia, statusu społeczno-ekonomicznego, wyznawanej wiary, wieku czy przynależności etnicznej, zawsze naszym głównym problemem jest utrzymanie fizycznego zdrowia i równowagi emocjonalnej. Fizyczne i psychiczne problemy zdrowotne wpływają na nasze życie prywatne i zawodowe, i często niemożliwe jest ich ukrycie. Wszyscy się czegoś boją: biedy, starości, choroby, cierpienia, przeszkód, śmierci, destrukcyjnych emocji, takich jak lęk, napięcie, nerwowość, niepokój, gniew, przywiązanie, otępienie. Cierpimy także z powodu lęku przed utratą pozycji, wpływów, majątku, piękna, sławy, rodziny, przyjaciół, pracy i innych rzeczy, do których się przywiązaliśmy. W świecie, w którym żyjemy, nic nie jest zagwarantowane i dlatego naszemu życiu brakuje trwałego pokoju, harmonii, zdrowia i wolności od lęku. Wszystko we wszechświecie jest współzależne i takie są również wszystkie te problemy, które mogą uruchomić błędne koło. A więc, aby uwolnić się od tych problemów, potrzebne jest nam wsparcie. W Tybecie tego typu wsparcie można otrzymać od Buddy Medycyny, najwyższego Króla tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego, który obiecał poświęcić się wszystkim, którzy są chorzy, fizycznie lub psychicznie, niezależnie od tego kim są. Jego błogosławieństwo, współczucie, życzliwość i moc leczenia mogą pomóc nam osiągnąć cele i ustrzec nas przed zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi, abyśmy mogli przeżyć szczęśliwe, zdrowe i pełne znaczenia życie.

Nawet ci, którzy cieszą się dorbym zdrowiem i pragną jedynie zapobiec jego pogorszeniu się, mogą skorzystać z daru nauk i praktyki Buddy Medycyny. Możemy cieszyć się tym darem i pozwolić jego błogosławieństwu, by wpłynęło na życie nasze i innych. Niezależnie od tego czy jesteśmy buddystami czy też nie, czy jesteśmy wierzący, czy nie, wszystkim nam zależy na zdrowiu i stanie umysłu. Chcielibyśmy być wolni od chorób i zaburzeń emocjonalnych. Dlatego właśnie poszukujemy dobrej energii i skutecznych rozwiązań naszych problemów. Czy nasze problemy są poważne czy niewielkie, przewlekłe czy ostre, wszyscy możemy odwołać się do Buddy Medycyny; otrzymanie od niego pomocy jest możliwe i jest dostępne dla każdego, niezależnie od wyznawanej wiary. Istnieje wiele technik medytacyjnych Buddy Medycyny, a także odosobnień i ofiarowania, z których można skorzystać dla oczyszczenia ciała i umysłu, polepszenia naszej kondycji, naładowania pozytywną energią, rozluźnienia przy stresie emocjonalnym i wsparcia naszego zdrowia oraz ogólnej kondycji. Na przykład, posiadając czystą motywację i współczucie możemy robić proste ofiarowania owoców, kwiatów, świec, kadzidła i czystej wody. Możemy słuchać nauk Buddy Medycyny, modlitw i śpiewów mantry, aby uspokoić się i odprężyć umysł. Możemy zawsze się do niego modlić i prosić o błogosławieństwo i ochronę, aby nasze życie stało się łatwiejsze, szczęśliwsze i bardziej pożyteczne. Ponadto możemy też wysyłać niewielkie datki pieniężne dla dowolnego tybetańskiego klasztoru buddyjskiego z prośbą o modlitwę.

Ofiary modlitewne dla Buddy Medycyny to jedne z najważniejszych comiesięcznych tybetańskich uroczystości modlitewnych. Kończą się one ósmego dnia każdego tybetańskiego miesiąca, a ich intencją jest wyzwolenie wszystkich czujących istot od cierpienia i choroby oraz od destrukcji środowiska. Lekarze i wszyscy ludzie, którzy pragną zachować dobre zdrowie, powinni wziąć pod uwagę zarówno czynnik fizyczny, jak i psychiczny, zapewnić sobie pełną równowagę, z dala od negatywnych wpływów, takich jak lęk, napięcie, stres, gniew, przywiązanie, iluzje, samotność i samobójstwa.

 

Starożytna mądrość leczenia i Budda Medycyny

Tradycyjny system medycyny tybetańskiej ze swą wiedzą i praktyką duchową nauczany był tylko w tybetańskich klasztorach buddyjskich oraz klasztorach medycznych i praktykowany był przez mistrzów, uczonych, wysoce wykwalifikowanych mnichów, mniszki i osoby świeckie, które studiowały nauki Buddy Medycyny, starożytną mądrość leczenia i techniki przywracające zdrowie. Lekarze tybetańscy i Tybetańczycy mają głęboki związek z Buddą Medycyny – Królem Medycyny. Dlatego właśnie składają ofiary z różnego rodzaju drogocennych roślin leczniczych i cennych minerałów. Ponadto praktykują wizualizacje, recytację mantr, głodówki i angażują się w inne praktyki duchowe, aby przenieść swoje energie na wyższy poziom. To daje im moc pomagania chorym i leczenia pacjentów. Tradycyjny tybetański system medyczny łączy w sobie kompletną wiedzę o schorzeniach, diagnozie i różnych sposobach wspierania zdrowia za pomocą tybetańskich ziołowych suplementów diety. Tym niemniej, podkreśla się zawsze, że współczucie i moralne postępowanie są najważniejszymi podstawowymi warunkami dobrego zdrowia, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z problemami chronicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi.

Kraje Azji Środkowej zawsze nazywały Tybet „Krainą leczniczych ziół”. Opowiadano legendy o Szambali czy też „mistycznej krainie”, miejscu, gdzie praktyki duchowe i bezcenne zioła mogły znacznie przedłużyć życie. Głównym celem całej ludzkości jest „całkowite uwolnienie się od cierpienia.” Jest to prawda i cel ten stanowi przedmiot poszukiwań, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Konwencjonalne podejście medycyny oraz innowacyjna technologia nie mogą rozwiązać wszystkich problemów zdrowotnych. Dlatego właśnie zwrócenie się o wsparcie duchowe może być bardzo pomocne. Jeśli nie mamy duchowego przewodnictwa, możemy utracić najcenniejsze właściwości życia, takie jak życzliwość, współczucie, przebaczenie, szacunek, uczciwość i wewnętrzną siłę. Wszystkie one, jeśli niezniszczone, czynią życie łatwiejszym, radośniejszym i bardziej pozytywnym. Aby te cele osiągnąć, ważne jest, by prosić Buddę Medycyny o błogosławieństwo, wsparcie i pozytywną energię, dla ochrony naszego zdrowia i stanu umysłu.

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.