WPML not installed and activated.

Strona główna

W gabinecie w Warszawie za wizytę i suplementy preferowaną formą płatności jest karta płatnicza. Zapraszamy!

 

Z przyjemnością informujemy o terminach przyjęć w zdalnych gabinetach.
 

Listopad

Gdańsk (Rejestracja: 48 723 61 61 00)
09-11-2019 i 10-11-2019

Kraków (Rejestracja: 48 723 61 61 60)
16-11-2019 i 17-11-2019

Rzeszów (Rejestracja: 48 795 309 733)
29-11-2019, 30-11-2019 i 01-12-2019

Dr Jigme Guden

Instytut wznawia wysyłkę ziół dla Pacjentów, którzy korzystali z konsultacji lekarza tybetańskiego od października 2018 roku. Wysyłki będą wysyłane Pocztą Polską za pobraniem. Zamawiać można pod numerem 783 12 13 14 podając numery mieszanek przepisanych podczas wizyty.

 

 

DZIĘKI KOMU MEDYCYNA TYBETAŃSKA JEST WYJĄTKOWA?
DZIĘKI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI WIELKIEMU CZTERNASTEMU DALAJLAMIE

Działalność Instytutu Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej dedykowana jest naszemu tybetańskiemu przywódcy, Jego Świątobliwości Dalajlamie, który w 1989 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla w uznaniu Jego wizjonerskiego przywództwa oraz oddania dla Tybetu i dla świata. Jego Świątobliwość pracuje niestrudzenie dla narodu tybetańskiego, przemierzając świat, by mówić o trzech najważniejszych zobowiązaniach: promowaniu podstawowych wartości ludzkich czyli świeckiej etyki, której celem jest szczęście człowieka, wspieraniu dialogu międzyreligijnego i ocaleniu kultury pokoju i niestosowania przemocy, charakterystycznej dla buddyzmu tybetańskiego. Tematy te znajdujemy w buddyjskiej nauce i filozofii.

 

Jego Świątobliwość jest jednym w wielkich światowych przywódców naszych czasów, niezachwianym autorytetem moralnym, kochanym i szanowanym przez ludzi wszelkiego pokroju, w tym głowy państw, przywódców religijnych, laureatów Nagrody Nobla, naukowców, badaczy, filozofów i zwyczajnych ludzi dobrej woli.

 

Wpływ i oddziaływanie Jego Świątobliwości na ludzkość są ogromne, a On nie ustaje w inspirowaniu i edukowaniu.

 

 

divider

 

Oświadczenie Instytutu Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej Sp. z o.o.

 

Z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia Profesjonalnego Instytutu Medycyny Tybetańskiej w Polsce za pozwoleniem i z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Dalajlamy.

 

System tradycyjnej medycyny tybetańskiej (STMT), jedna z pięciu głównych gałęzi studiów w Tybecie, to stara tradycja z długą historią. Nawet dzisiaj ten tradycyjny sytem medyczny przynosi pożytek wielkiej liczbie ludzi.

Jego Świątobliwość Dalajlama życzliwie obdarzył STMT silnym wsparciem, gdyż ten tradycyjny system medyczny odgrywa ważną rolę w ożywianiu tybetańskiej tradycji opieki zdrowotnej, znanej jako Soła Rigpa (‘nauka o leczeniu’). Jej wiedza, umiejętności, metody i praktyki oparte są na tybetańskich podręcznikach i teoriach medycznych, pracy i doświadczeniach, przyczynach i warunkach, skutkach i rezultatach. Stosowana jest dla właściwego utrzymania dobrego zdrowia przez edukację, odpowiednią dietę, postępowanie i troskę o pacjentów. Obejmuje także zapobieganie, diagnostykę, rekonwalescencję i leczenie chorób fizycznych i psychicznych.

Większość składników, z których korzysta tybetańska farmakopea, to naturalne zioła, owoce, kwiaty, nasiona, rośliny i minerały lecznicze. Wiedza o identyfikowaniu i użytkowaniu tych ziół jest przekazywana przez doświadczonych nauczycieli medycyny i lekarzy tybetańskich w trakcie praktycznego szkolenia. Niemniej jednak dziś coraz trudniejsza jest prawidłowa identyfikacja i zdobywanie odpowiednich ziół. Coraz więcej ludzi wykazuje duże zainteresowanie nimi. Jednocześnie Unia Europejska (UE) tworzy zasady nakładające duże obostrzenia na używanie tych naturalnych ziół.

Wielkie współczucie i czysta mądrość Jego Świątobliwości Dalajlamy wnoszą wielki wkład do zachodniego świata przez propagowanie świadomości i zrozumienia STMT. Stanowi on bardzo ważną gałąź światowego systemu opieki zdrowotnej. Ma on wielkie znaczenie dla przetrwania narodu tybetańskiego i zachowanie oraz promocję jego niezwykłej tożsamości.

STMT to spuścizna Jego Świątobliwości Dalajlamy, który wniósł znaczący wkład w medycynę tybetańską i otoczył ją ochroną. Dzięki Jego życzliwości i pełnej współczucia opiece, Rząd Polski i lokalne władze przyjęły i zaakceptowały zainteresowania i prośby ludzi. Prawo i regulacje Unii Europejskiej uznają europejski system medyczny i tradycyjny system medyczny, ale mają one różne parametry stosowania. Zgodnie z prawem i regulacjami Unii Europejskiej praktyka tradycyjnej medycyny tybetańskiej wymaga uzyskania certyfikatów zgodnych z odpowiednimi standardami i wartościami.

Jego Świątobliwość Dalajlama dał nam wizję i moc wpływania na przyszłość. Dlatego Instytut Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej Sp. z o.o. wspierany jest przez determinację ludzi. Wiąże się ona bezpośrednio z zainteresowaniem kwestiami zdrowia oraz siły ludzkiego umysłu i emocji. Każdy z nas wnosi unikalną perspektywę i nieoceniony wkład do ważnego zadania zachowania i promowania STMT.

 

Istota podkreślania równości wszystkich ludzi jako części ludzkości

Przyszłość każdego lekarza całkowicie zależy od reszty ludzkości. Więc w naszym własnym interesie leży, aby poważnie podchodzić do opieki nad pacjentem.

Każdy pragnie szczęśliwego życia, nikt nie chce cierpieć i każdy ma prawo, aby to osiągnąć. Nie ma znaczenia czy jesteśmy ludźmi wierzącymi czy też nie. Niezależnie od tego z jakiego wywodzimy się środowiska – biedaków czy bogaczy, ludzi wykształconych czy niewykształconych, rodziny królewskiej czy żebraków, wszyscy mamy prawo być szczęśliwi. Lekarz tybetański czy lekarz medycyny zchodniej – wszyscy jesteśmy ludźmi na tym poziomie. Wszyscy mamy te same prawa.

Przy licznych problemach jakim my, jako ludzkość, musimy stawić czoła, kładziemy zbyt wielki nacisk na różnice na poziomie drugorzędnym. Jeśli zmienimy postrzeganie i będziemy myśleć pozytywnie na podstawowym poziomie, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, takimi samymi ludźmi, wówczas nie będzie miejsca na nienawiść, wzajemne oszukiwanie się lub patrzenie na siebie z pogardą. Wszyscy jesteśmy tacy sami. A więc naprawdę i jasno musimy zdać sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy równi.

Przyszła szczęśliwa ludzkość jest w interesie każdego człowieka i również jest odpowiedzialnością każdego. Niezależnie od tego jak wiele wybudujemy wspaniałych szpitali i klinik, instytutów czy ośrodków, to zawsze będzie istniała potrzeba dodatkowego wparcia i udogodnień.

STMT czyli Soła Rigpa (‘nauka o leczeniu’) jest praktykowany w Azji, gdzie w tej konkretnej dziedzinie poczyniliśmy dość duży postęp. Pod przewodnictwem i z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Dalajlamy nasz instytut zdołał uzyskać wszystkie dokumenty prawne i upoważnienia, by zostać otwartym i działać z sukcesem.

Dzięki wolnośći ekspresji i na mocy prawa i regulacji Unii Europejskiej, uzyskałem europejskie obywatelstwo. Dzięki temu my, tybetańscy obywatele UE i praktykujący medycynę tybetańską możemy spełnić pragnienia Jego Świątobliwości Dalajlamy.

Jego Świątobliwość Dalajlama jest bardzo zainteresowany bliskim związkiem tradycyjnych wchodnich systemów medycznych i zachodnich systemów leczenia.

Ostatecznym celem lekarza tybetańskiego jako istoty ludzkiej jest niestrudzona praca, by zapewnić opartą na współczuciu opiekę i leczenie, i budowanie w ten sposób na bazie tradycji lepszej troski i lepszych rezultatów szczęśliwszego społeczeństwa i jaśniejszej przyszłości.

Obecnie istnieje możliwość prawdziwego dialogu i mądrej wymiany medycznych i klinicznych doświadczeń między tradycjami Wschodu i Zachodu dla pożytku świata i dla pacjentów, a także nas samych.

Tak więc powinniśmy użyć naszej ludzkiej inteligencji, mądrości i właściwej motywacji, aby zdobyć wykształcenie medyczne, by wspomagać opiekę nad pacjentami, co wiąże się z najlepszym sposobem, by szanować siebie nawzajem rozwijając wzajemne zrozumienie. Pomoże to w usunięciu nieporozumień, braku zaufania i pomyłek. A to z kolei doprowadzi do uzyskania najlepszych rozwiązań. Odwiedź nasz instytut. Możemy wymieniać się doświadczeniami w różnych dziedzinach leczenia i dzielić wiedzą i mądrością.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

Tibetan Medical and Astro Institute
Mind and Life Institute

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.