WPML not installed and activated.

Określenie misji

Wyrazy szczerej wdzięczności dla Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy

Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę przekazać wiadomość, iż tradycyjny tybetański system medyczny jest dostępny Tybetańczykom i ludziom Zachodu, dzięki życzliwości Jego Świątobliwości Tenzina Gjatso, XIV Dalajlamy Tybetu, który podjął wiele kroków, aby chronić i rozwijać system tradycyjnej medycyny tybetańskiej.

 

10 marca 1959 roku w Lhasie, w Tybecie wybuchło powstanie ludowe Tybetańczyków przeciwko okupacji ich kraju przez chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Powstanie to zapoczątkowało śmierć 1.2 miliona Tybetańczyków i zburzenie 6 tysięcy klasztorów, a także zniszczenie dziedzictwa kulturalnego Tybetu i ważnych ośrodków nauczania tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego. Pośród niepokojów Jego Świątobliwość XIV Dalajlama uciekł do Indii prosząc o azyl polityczny, a podążyło za nim 80 tysięcy uchodźców. Pod najwyższym i pełnym współczucia przywództwem Jego Świątobliwości rozpoczęto proces osiedlania tybetańskich uchodźców w różnych miejscach w Indiach, Nepalu i Bhutanie i przedsięwzięto zadanie zachowania unikalnej tożsamości i kultury Tybetańczyków.

Pod protektoratem Jego Świątobliwości Dalajlamy 23 marca 1961 roku zainaugurowano w Dharamsali, w Indiach Tybetański Instytut Medycyny i Astrologii, główny ośrodek studiów nad tradycyjnym tybetańskim systemem medycznym. Przełożonymi Instytutu zostali dr Jesi Donden i Czcigodny Lodro Gjatso. Mentsikhang (tybetańska nazwa Instytutu) początkowo nie posiadał odpowiedniej infrastruktury, pieniędzy ani pracowników i mieścił się w jednym pokoju na piętrze starego domu w McLeod Ganj w Dharamsali. Dzisiaj Instytut w Dharamsali nadzoruje pracę 60 klinik w Indiach i Nepalu.

Od początku swego istnienia Mentsikhang na uchodźstwie przeszedł znaczący rozwój wraz z utworzeniem departamentów Farmacji, Badań i Rozwoju, Materia Medica, Publikacji, Medycyny i Astrologii, w których kształci się nowych lekarzy i astrologów, Departamentu Badań nad Produktami Ziołowymi i sklepów medycznych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Tybetańskiego Instytutu Medycyny i Astrologii, http://www.men-tsee-khang.org.

Wielu lekarzy, którzy ukończyli studia w Instytucie, wyjechało na Zachód, aby stworzyć fundamenty dla promocji tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego dla dobra całej ludzkości. Udowodnili, że Tybet posiada starożytną mądrość swojej medycyny, która przekazywana jest od 2500 lat i wciąż może przynosić pożytek ludziom w XXI wieku. Obecne problemy zanieczyszczenia środowiska, zabiegany i pełen stresu styl życia, brak przewodnictwa duchowego i ukierunkowania zmuszają dzisiejszą ludzkość do walki z fizycznymi i psychicznymi problemami zdrowotnymi, które mogą być uśmierzone metodami stosowanymi przez tradycyjny tybetański system medyczny.

Wszyscy lekarze tybetańscy wyrażają swą wdzięczność poprzednim osobistym lekarzom Jego Świątobliwości i wszystkim starszym lekarzom, przełożonym, astrologom, wykładowcom i pracownikom za ich pomoc i ciężką pracę oraz wysiłki włożone w promocję tybetańskiego systemu medycznego na świecie.

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.