WPML not installed and activated.

Kwalifikacje

Kwalifikacje lekarza tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego

Lekarz tradycyjnego tybetańskiego systemu medycznego jest zaświadczony przez Tybetański Instytut Medycyny i Astrologii w Dharamsali, w Indiach. Przechodzi przez pięcioletni program studiów i dwa lata praktyki klinicznej, co łącznie obejmuje teorię i edukację w medycynie tybetańskiej, w tym takie zagadnienia jak etiologia, patologia, diagnostyka, materia medica, dieta, postępowanie, leczenie i moralną odpowiedzialność lekarza tybetańskiego.

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.