WPML not installed and activated.

Dr Ven. Tenzin Jangchub

Dr Ven Tenzin Jangchub urodził się 17 lipca 1956r. w wolnym Tybecie w himalajskiej miejscowości Bawa SAKA Zong. Obecnie od kilkunastu lat mieszka w Warszawie.

Studiował w Tibetan & Astro Institute w Dharamsali w Indiach, uczelni powstałej z inicjatywy Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy, gdzie uzyskał dyplom lekarza medycyny tybetańskiej w zakresie obejmującym tradycyjny tybetański system uzdrawiania. Jest wyświęconym mnichem buddyjskim, znanym i cenionym jako profesjonalny lekarz medycyny tybetańskiej ze względu na swoje osiągnięcia w tej dziedzinie. W Polsce uzyskał oficjalnie licencję uprawniającą do stosowania tradycyjnego systemu medycyny tybetańskiej na terytorium naszego kraju. Jest osobą całkowicie oddaną swojej pracy. Posiada wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w praktyce medycznej, której całkowicie się poświęcił. Klinika Medycyny Tybetańskiej w Warszawie jest coraz szerzej znanym ośrodkiem leczniczym i z uwagi na uznanie dla zasług dra Jangchuba placówka ta cieszy się silnym oraz wciąż rosnącym publicznym poparciem.

Dr Jangchub stosuje wyłącznie tybetańskie metody leczenia a jednocześnie wzbogaca współczesny system opieki zdrowotnej wysokiej jakości wiedzą oraz praktyką medyczną. Swoje wieloletnie doświadczenie zgromadził w oparciu o tradycyjną medycynę Tybetu, mając na uwadze dobro swoich pacjentów zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy.

W ramach systemu tradycyjnej medycyny tybetańskiej źródło wszelkich chorób i cierpienia postrzega się jako zaburzenie równowagi nie tylko w ciele fizycznym, ale także w sferze umysłowej i emocjonalnej. Jako metodę leczenia, czyli przywracania i utrzymania właściwej równowagi w organizmie system ten zaleca stosowanie odpowiedniej diety, uregulowanie sfery behawioralnej, przyjmowanie odpowiednich leków, stosowanie odpowiedniej terapii uzupełniającej, etc. Co więcej, pacjent powinien obrać właściwy kierunek na mapie swojego umysłu i w przestrzeni swoich emocji, poprzez uzmysłowienie sobie, do jakiego stopnia jego umysł oraz układ emocjonalny oddziałują na organizm jako całość. Na przestrzeni ponad tysiąca lat podstawy tybetańskiego systemu pojmowania zdrowia i choroby były nieustannie wzbogacane dzięki odkryciom doświadczonych tybetańskich lekarzy, którzy swoją praktykę medyczną na tym systemie opierali.

Dla narodu polskiego oraz narodów krajów członkowskich Europy tradycyjny system medycyny tybetańskiej pełni rolę na swój sposób unikalną i doniosłą. Klinika w Warszawie oferuje pełną obsługę w zakresie medycyny tybetańskiej, uprawianej zgodnie z wielowiekową tradycją. Mądrość tej tradycji stanowi m. in. zbiór porad wskazujących, w jaki sposób można rozwiązywać ludzkie problemy dotyczące nie tylko zdrowia, ale również szczęścia i pokoju na świecie, w jaki sposób można osiągnąć trwały wewnętrzny spokój i wypełnić współczuciem środowisko wewnętrzne ukierunkowane na rzecz dobra innych istot. Obejmując kluczowy areał ludzkiego doświadczenia tybetański system leczniczy łączy się ściśle z buddyjską nauką o sferze umysłu i emocji w odniesieniu do problemów życia codziennego. Wskazuje też, jak odnaleźć i utrzymać wewnętrzną równowagę, a tym samym pełnię zdrowia, szczęścia i spokoju, żyjąc życiem obdarzonym wolnością.

W praktyce medycznej Tybetu bardzo ważna jest relacja oparta na bliskiej więzi pomiędzy lekarzem a pacjentem i dlatego Tybetańczycy traktują zawód lekarza ze szczególnym szacunkiem. Tutaj ratuje się życie oraz ogranicza problemy ze zdrowiem. Tutaj również dowiadujemy się, jak się odżywiać, jak się leczyć czy też jak się odpowiednio i zgodnie ze swoją naturą zachowywać. Na tym polega ten zawód. Same pozytywne porady, których celem jest rozproszenie cierpienia.

Dobry tybetański lekarz próbuje nieustannie, ze wszystkich sił, najlepiej jak potrafi wspierać swoich pacjentów i pomagać im. Wszystko po to, aby rozwinąć w człowieku harmonijne oraz przyjazne środowisko w oparciu o fundament zdrowia. Taki jest moralny obowiązek wszystkich lekarzy tybetańskich, na co Jego Świątobliwość zwraca szczególną uwagę, udzielając im błogosławieństwa.

Należy żywić nadzieję, że tybetański system medyczny ­ w tym jego metody diagnozowania i leczenia chorób – zostanie właściwie doceniony oraz że świat dostrzeże i podda rzeczowej analizie korzyści, jakich ten system dostarcza.

Tym niemniej, niezależnie od tego, ile pożytku uzyska Zachód wspierając i promując ten system, pamiętajmy, że najlepiej wspiera go tylko błogosławieństwo Jego Świątobliwości Dalajlamy.

drtenzin3

dr Ven Tenzin Jangchub

President of Institute,
Tibetan Physician,
specialist in Tibetan Medicine and Traditional Herbal Treatment

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.