WPML not installed and activated.

Cele

CELE I ZAŁOŻENIA:

 

 1. Zapewnić opiekę zdrowotną opartą na tradycyjnym tybetańskim systemie medycznym.
 2. Zapewnić szkolenia i programy opieki zdrowotnej co do właściwej diety, filozofii zdrowia i wewnętrznego pokoju, porady co do higieny, zapobiegania chorobom, medytacji Buddy Medycyny, medycyny tybetańskiej, sztuki życia, sztuki gotowania oraz otwartość na inicjatywy dotyczące zdrowia.
 3. Organizować wystawy i występy prezentujące kulturę tybetańską, naukę i filozofię buddyzmu.
 4. Organizować konferencje, seminaria i sympozja z ekspertami tradycji Wschodu i Zachodu, promować dialog ku polepszeniu jakości opieki zdrowotnej.
 5. Dawać praktyczne wskazania i zapewnić edukację w dziedzinie zdrowego stylu życia.
 6. Promować tradycyjny tybetański system medyczny, dostarczać informacje dotyczące metod zapobiegania chorobom, kwestii diety, tradycyjne tybetańskie ziołowe suplementy diety i kosmetyki tybetańskie.
 7. Zatrudniać wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów oraz sprowadzać wysokiej jakości suplementy diety z autentycznych tybetańskich aptek.
 8. Brać udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych zdrowiu.
 9. Zapobiegać chorobom organizując wykłady i konferencje.
 10. Organizować nauki buddyjskie, śpiewy modlitewne do Buddy Medycyny i wymiany kulturowe.
 11. Przedstawiać tradycyjny tybetański system medyczny polskim lekarzom i władzom, aby zbudować więzy przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Naszym celem jest przedstawić Zachodowi starożytną mądrość i wiedzę tybetańskiej spuścizny medycznej. Jej głównym dążeniem jest przynoszenie ulgi w chorobach i zaburzeniach emocjonalnych. Dla tych, którzy chcieliby studiować tradycyjny tybetański system medyczny, pierwszą poradą jest nauczenie się języka tybetańskiego. Zapewni to dostęp do ogromnej literatury, a jego znajomość pogłębi i przyspieszy proces uczenia się. Naszym życzeniem jest wyposażyć ludzi Zachodu w wiedzę o tradycyjnym tybetańskim systemie medycznym. Serdecznie zapraszamy do naszego Instytutu Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej.

Copyright 2024 | Institute of Traditional Tibetan Medicine Co. Ltd.